Zum Inhalt springen

bne-Studium (pl.): Farmy fotowoltaiczne – korzyści dla różnorodności biologicznej

Badanie opublikowane w listopadzie 2019 r. na zlecenie Niemieckiego Stowarzyszenia Nowych Sektorów Energetycznych "bne" podkreśla ogromny potencjał farm fotowoltaicznych w zakresie ochrony przyrody. Raport - teraz dostępny również w polskiej wersji językowej - szczegółowo opisuje wpływ wybranych farm fotowoltaicznych na otaczającą faunę i florę.

    Jedną z głównych kwestii związanych z budową farm fotowoltaicznych, które niewątpliwie przyczyniają się do transformacji energetycznej krajów europejskich w tym również Polski w kierunku odnawialnej energii, jest optymalne wykorzystanie obszarów, łączące ochronę klimatu z rolnictwem oraz zachowaniem walorów przyrodniczych.